fbpx

SecondLand

SecondLand je spolek založený při příležitosti vzniku SecondBrand. Posláním spolku je přispívat k rozvoji a prezentaci současného umění a designu, avšak v „druhém”, lepším světe.

Účelem spolku je edukační činnost v oblasti umění s cílem zejména poukázat na přesahy do dalších odvětví, realizace a podpora uměleckých a kulturních projektů a vydávání periodických a neperiodických publikací s tematikou blízkou činnosti spolku.

Spolek SecondLand z.s.
IČO: 08230234
Transparentní účet: 1650264002/5500

Kontakt
hello@secondbrand.cz
MgA. Mgr. Lenka Tyrpeklová
+420 721 569 036