SecondBrand

SecondBrand je celostátní vzdělávací platforma pro druhý stupeň základních škol a nižší stupeň gymnázií, která provází žáky, rodiče a pedagogy procesem edukace v oblasti módy a udržitelnosti. Ve školách pořádáme sérii workshopů, přednášek, besed a soutěží, na kterých se vždy podílejí vybraní umělci, ekologové a pedagogové. Každý rok oslovíme základní školy s novým tématem, které bude vycházet z idey udržitelné módy a ekologie. Žáci budou během školního roku zpracovávat zadané téma. Ze zaslaných prací vybere odborná porota (umělci, ekologové a pedagogové) finální díla, jež budou dětmi prezentována formou módní přehlídky, výstavy nebo performance v partnerské instituci. Celý ročník doprovodí výstavy, workshopy a přednášky.

Cíle projektu SecondBrand?

Přispívat k rozvoji sebevědomé generace, která se nenechá ovlivnit, má vlastní kritické myšlení a zdravý přístup k sobě samé.

Vytváření zdravého pohledu žáků i rodičů na ekologii skrze design a umění.

Eliminovat příčiny a dopady “fast fashion”.