fbpx
CO SE O NAŠEM PROJEKTU ŘÍKÁ?

Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová
radní pro školství, Plzeň

Šikana má mnoho podob, ale vzdělávací platforma SecondBrand se zaměřuje na vizuální stránku jedince. Pro mladé lidi ve věku 10 – 15 let je velmi důležité zapadnout mezi vrstevníky. K tomu začínají formovat povědomí o vlastní vizualitě, sexualitě a osobnosti. Tato skupina mladých lidí je velmi křehká a snadno ovlivnitelná, protože sociální nátlak často vede k nespokojenosti, smutku a šikaně. Udržitelnost a způsoby upcyklace a recyklace jsou pro projekt SecondBrand, a pro následně edukované děti, nástrojem k sebevyjádření, které nepodporuje konzum, ale naopak. Podporuje tím rozmanitost a na jejím základě učí toleranci. SecondBrand přináší na základní školy a nižších stupňů gymnázií program, který se jednoduše začleňuje do tematických plánů a projektových dní na několika úrovních – výtvarná výchova, občanská výchova, zeměpis, přírodopis a další. Vzdělávací platforma SecondBrand tak rozvíjí potenciál a zájem nejen o umění/výtvarnou výchovu, ale i životní prostředí a kritické myšlení vůbec. Projekt SecondBrand je rozvíjejícím se projektem, který na školách chybí, přistupuje k programu svěže a mluví jazykem dětí. Tento projekt podporuji aktivně již několik let a jsem rovněž jeho hrdou patronkou.

Bc. Vendula Fendrychová, DiS.
manažerka sociálních služeb a produkční – Jahoda, z.ú.

S projektem SecondBrand spolupracujeme od roku 2020. Od té doby jsme společně realizovali několik aktivit pro nejrůznější cílové skupiny, se kterými organizace JAHODA pracuje – kreativní workshop pro děti a dospívající ze sociálních služeb na Černém Mostě, tematické dílny pro děti v Komunitním rodinném centru Jahoda na Albertově, workshop pro děti z Ukrajiny a v neposlední řadě velké kreativní dílny v rámci JAHODOVÉHO festivalu Strawberry Fields. V sociálních službách, které organizace JAHODA poskytuje, se zabýváme především prevencí v nejrůznějších oblastech, individuální i skupinovou sociální prací a sociální pedagogikou. Projekt SecondBrand ideálně doplňuje naše služby a to tématem, které je naší cílové skupině velmi blízký – móda. Tým projektu umí naši cílovku nejen oslovit, zaujmout a motivovat ke kreativitě a k tvorbě, ale umí především předat důležité informace o udržitelnosti, ekologii, umí dodat sebevědomí a podpořit tam, kde je potřeba.

Zlata Langmaierová
pedagožka, ZŠ Klatovy

Se vzdělávací platformou SecondBrand spolupracuji již delší dobu. Ve škole jsme nejprve uskutečnili workshop, kde si děti samy vyzkoušely dát starým věcem nový kabát. Díky návodům, které Secondbrand přináší na YouTube to bylo velmi snadné. Děti se zaujetím tvořily a výsledky byly famózní. Později jsme na škole uspořádali módní přehlídku, kde žáci své modely předvedli. V letošním roce jsme se zapojili do výzvy Moje džiny nejsou z Číny a dostali jsme skvělou instruktážní prezentaci, která slouží k pochopení celkového konceptu tohoto projektu. Děti byly velice překvapené, když zjistily podstatu celého procesu výroby a prodeje oblečení a bylo přímo skvělé, že samy vyvodily alternativy možnosti nákupu z druhé ruky a možnosti upcyklace. Poté následovalo samotné tvoření, kdy byli žáci i já opravdu pyšní na výsledek. Zároveň tyto kousky pravidelně do školy oblékali a velmi často byli obdivováni okolím. Jsem velmi vděčná, že se takový projekt na školách objevuje.

Alena Tyrpeklová
pedagožka, ZŠ Pačejov

Se svými žáky ze sedmé, ale také čtvrté třídy, jsme se zapojili do vzdělávacího projektu Secondbrand. Práce na projektu nás všechny velmi bavila a myslím, že se nám podařilo vyrobit krásné módní kousky oblečení. Důkazem toho je, že je žáci dále nosili na sobě. Myslím, že tento projekt přispívá určitě velkou měrou k tomu, aby se děti zamyslely nad tím, co na sobě nosí a zda všechno oblečení, které dříve vyhodily, nenajde ještě další využití.

Bc.et. Bc. Klára Kombercová
pedagožka, Praha

Žákyně a žáci naší komunitní školy se zúčastnili projektu Secondbrand v rámci projektové výuky. Děti byly poutavým vyprávěním adekvátním jejich věku seznámeny s tématem ekologie a možnostmi jejich osobního zapojení. Následovaly dílny využívající staré oblečení jako materiál k dalším výrobkům. Projekt využil řadu mezipředmětových vazeb a považuji jej za velmi přínosný pro děti i pedagogický tým. Oceňuji aktivní a empatický přístup všech lektorek.

Alena Tyrpeklová
učitelka

S projektem SecondBrand spolupracujeme od roku 2020. Od té doby jsme společně realizovali několik aktivit pro nejrůznější cílové skupiny, se kterými organizace JAHODA pracuje – kreativní workshop pro děti a dospívající ze sociálních služeb na Černém Mostě, tematické dílny pro děti v Komunitním rodinném centru Jahoda na Albertově, workshop pro děti z Ukrajiny a v neposlední řadě velké kreativní dílny v rámci JAHODOVÉHO festivalu Strawberry Fields. V sociálních službách, které organizace JAHODA poskytuje, se zabýváme především prevencí v nejrůznějších oblastech, individuální i skupinovou sociální prací a sociální pedagogikou. Projekt SecondBrand ideálně doplňuje naše služby a to tématem, které je naší cílové skupině velmi blízký – móda. Tým projektu umí naši cílovku nejen oslovit, zaujmout a motivovat ke kreativitě a k tvorbě, ale umí především předat důležité informace o udržitelnosti, ekologii, umí dodat sebevědomí a podpořit tam, kde je potřeba.